Przeglądaj długi

Aktualna wartość 3687 wierzytelności wystawionych na sprzedaż: 22 155 314 PLN

Przeglądaj długi

DŁUŻNIK:DOZER ARTUR PAŹDZIOR

Informacje o wierzytelności


suma wierzytelności: 26 740,91 PLN


Miejscowość:

Stargard


NIP dłużnika

7131498375


Zapytaj o wierzytelność

Jesteś zainteresowany zakupem długu należącego do DOZER ARTUR PAŹDZIOR? Wyślij do nas zapytanie a udzielimy Ci szczegółowych informacji.

Zapytaj o ten dług
Imię i nazwisko / Firma
Termin płatności
Kwota
Podstawa prawna
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 20.01.2021
Kwota: 2 058,31 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 23.01.2021
Kwota: 10 943,59 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 23.01.2021
Kwota: 2 106,99 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 23.01.2021
Kwota: 157,52 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 02.02.2021
Kwota: 615,84 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 02.02.2021
Kwota: 2 329,89 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 13.02.2021
Kwota: 885,63 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 13.02.2021
Kwota: 4 064,03 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 23.02.2021
Kwota: 1 669,24 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
DOZER ARTUR PAŹDZIOR
Termin płatności: 27.02.2021
Kwota: 1 909,87 PLN
Podstawa prawnaFaktura VAT
Wyszukiwanie zaawansowane

Giełda wierzytelności EBOF
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora B2B udostępniamy Państwu narzędzie chroniące Wasze pieniądze.

czytaj więcej

Zapytaj o wierzytelność dłużnika DOZER ARTUR PAŹDZIOR, w kwocie 26 740,91 PLN zł

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie zapytania.

Copyright © 2017 EBOF - Europejskie Biuro Ochrony Finansów

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażasz zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Akceptuję